Όροι χρήσης

Collapse

Κατηγορίες χρηστών

Το forum διαθέτει έξι (6) κατηγορίες χρηστών ως ακολούθως:

1. Διαχειριστής (Administrator)
Είναι ο διαχειριστής του συστήματος, ο οποίος έχει πλήρη δικαιώματα, αλλά και δυνατότητα πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου.

2. Super Users (Μέλη)
Οι χρήστες αυτοί είναι ουσιαστικά τα ενεργά μέλη του Συλλόγου. Έχουν δικαίωμα να διαβάσουν, αλλά και να προσθέσουν ανακοινώσεις στο forum. Σε αυτήν την κατηγορία τους έχει εντάξει ο διαχειριστής. Μπορούν να γράψουν κι έχουν μόνο αυτοί πρόσβαση στην ενότητα «Συναλλακτική συμπεριφορά πελατών». Μπορούν να γράψουν νέες ανακοινώσεις αλλά και να δουν παλιότερες μόνο αν έχει δώσει την έγκριση ο Administrator - διαχειριστής.

3. Users (Απλοί Χρήστες)
Εδώ βρίσκονται όλοι οι χρήστες που έχουν δημιουργήσει κωδικό και τον έχουν ενεργοποιήσει μέσω του e-mail ταυτοποίησης. Μπορούν να γράψουν νέες ανακοινώσεις, αλλά και να διαβάσουν παλαιότερες σε όλες τις θεματικές ενότητες, εκτός από την ενότητα «Συναλλακτική Συμπεριφορά Πελατών». Σ’ αυτήν την κατηγορία οι ανακοινώσεις θα εμφανίζονται μόνο αν έχει δώσει την έγκριση ο Administrator - διαχειριστής.

4. Banned Users
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι χρήστες (Users + Μέλη Super Users) που έχουν δημιουργήσει κωδικό, όμως, είτε διότι έχουν παραβεί κάποιον κανόνα του forum ή διότι το αποφάσισε ο administrator – διαχειριστής π.χ. το Μέλος Super User έχει γίνει ανενεργό (διεγράφη από το Δ.Σ. λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων), τους έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα να γράψουν, αλλά και να διαβάσουν τις ανακοινώσεις του forum μέχρι να τους επιτρέψει εκ νέου το δικαίωμα αυτό μόνο ο Administrator -διαχειριστής.

5. Users - Χρήστες που δεν έχουν κάνει ταυτοποίηση e-mail
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν αυτόματα οι χρήστες που δημιούργησαν κωδικό, αλλά δεν έχουν ακολουθήσει ακόμα τις οδηγίες στο e-mail ταυτοποίησης που τους έχει σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν κατά την εγγραφή.
Μέχρι να ταυτοποιηθούν μπορούν να δουν τις ανακοινώσεις και τις απαντήσεις που βρίσκονται σε όλες τις θεματικές ενότητες εκτός βέβαια από την Συναλλακτική συμπεριφορά πελατών και δεν έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν καμία ανακοίνωση ή να απαντήσουν σε μία ήδη υπάρχουσα.
Η ταυτοποίηση τους μετά γίνεται ως εξής:

Με το που ολοκληρωθεί η εγγραφή τους θα τους έρθει στο e-mail που έχουν δηλώσει μέσω της εγγραφής ένα link με αποστολέα το «SHIP SUPPLIERS FORUM» το οποίο και πρέπει να πατήσουν. Αυτό θα τους παραπέμψει στην σελίδα του FORUM , η οποία και θα εμφανίζει το μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η εγγραφή τους.

Τότε, αφού επομένως ταυτοποιήθηκαν και εγγράφηκαν στο FORUM , ως USERS θα έχουν το δικαίωμα να γράψουν πάνω στις ανακοινώσεις και τις απαντήσεις που βρίσκονται σ’ όλες τις θεματικές ενότητες οι οποίες και θα εμφανίζονται μόνο αν έχει δώσει την έγκριση ο Administrator – διαχειριστής. Επίσης, μπορούν να καταταγούν και στα Μέλη Super Users εφόσον το κρίνει ο administrator – διαχειριστής κι είναι ενήμερα (ενεργά) μέλη μας και θα έχουν τότε τη δυνατότητα όπως αναφέραμε να έχουν την πρόσβαση στη Συναλλακτική συμπεριφορά πελατών.

6. Επισκέπτες / Δεν έχουν κάνει εγγραφή
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αυτόματα όλοι οι χρήστες που επισκέπτονται το forum και δεν έχουν δημιουργήσει κωδικό. Μπορούν να διαβάσουν τις ανακοινώσεις και τις απαντήσεις που βρίσκονται σε όλες τις θεματικές ενότητες, εκτός βέβαια από την ενότητα «συναλλακτική συμπεριφορά πελατών», και δεν έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν νέα ανακοίνωση ή να απαντήσουν σε μία ήδη υπάρχουσα.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Το forum συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του ως μέλος, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.

Το forum χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των μελών αυστηρά για τους εξής λόγους:
1. Την τεχνική υποστήριξη των μελών.
2. Την επιλογή περιεχομένου, ακόμη και διαφημιστικού, έτσι ώστε να είναι συναφές με τα ενδιαφέροντα των μελών.
3. Την πρόσβαση και την επικοινωνία μεταξύ των μελών.

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του forum δεν δημοσιεύονται σε τρίτους, εξαιρουμένων των αρμοδίων και μόνο αρχών, στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται από τον Νόμο.

Τα μέλη του forum συμφωνούν και αποδέχονται ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες, καθώς και τα μηνύματα που έχουν εισάγει αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων.

Τα μέλη του forum που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να διαγραφεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή του forum είτε με προσωπικό μήνυμα είτε μέσω της on-line φόρμας επικοινωνίας (εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα) και, εφόσον γίνει ταυτοποίηση μέλους / λογαριασμού, να ζητήσουν τη διαγραφή του λογαριασμού τους.

Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων από τον διαχειριστή του forum, οφείλει να παύσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του forum.

Σκοπός, όροι χρήσης και κανόνες λειτουργίας του forum

Σκοπός λειτουργίας του forum

Σκοπός λειτουργίας του forum είναι:
α) η προώθηση του καταστατικού σκοπού του Π.Σ.Ε.Π.,
β) η διαρκής ενημέρωση των μελών για θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα (θέματα τελωνειακά, φορολογικά, συναλλακτικής συμπεριφοράς τρίτων προσώπων κλπ.) ή για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος,
γ) η γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μελών για επαγγελματικά ή άλλα γενικά θέματα και
δ) η ανάπτυξη και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Π.Σ.Ε.Π., με απώτερο στόχο την επιτυχέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.

Όροι χρήσης και κανόνες λειτουργίας του forum

Οι ακόλουθοι κανόνες λειτουργίας θεσπίστηκαν, ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων στο forum. Η εγγραφή και η συμμετοχή των μελών στο forum σημαίνει την πλήρη αποδοχή των κανόνων λειτουργίας, των οποίων η παραβίαση ενδέχεται να οδηγήσει στη λήψη μέτρων.

1. Υβριστικά, προσβλητικά, επιθετικά μηνύματα
Απαγορεύονται ρητά τα υβριστικά, χλευαστικά, προσβλητικά, επιθετικά μηνύματα προς άλλα άτομα (φυσικής ή νομικής μορφής, μέλη ή μη του forum). Οι όποιες προσωπικές αντιπαραθέσεις θα πρέπει να γίνονται σε κόσμιο επίπεδο και σε ήπιο τόνο, ώστε να μην προσβάλεται ο συνομιλητής. Επιπλέον, απαγορεύεται η υβριστική αντιπαράθεση, ακόμα και αν ένα μέλος δεχθεί προσβολές. Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά μηνύματα. Τα μέλη που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα τον διαχειριστή του forum. Επίσης, απαγορεύονται οι ρατσιστικές αναρτήσεις, όπως υβριστικά ή υποτιμητικά κείμενα προς εθνικές, φυλετικές, κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες.

2. Διαφήμιση / Εμπορική Χρήση
Απαγορεύονται ρητά οι διαφημίσεις (ιστοσελίδων, προϊόντων, υπηρεσιών) μέσω του forum. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του forum για την εμπορική προβολή των μελών του ή για άλλους οικονομικούς σκοπούς.

3. Κακόβουλα μηνύματα
Απαγορεύεται η αποστολή κακόβουλων μηνυμάτων μέσω του forum. Κακόβουλα μηνύματα θεωρούνται εκείνα που είναι άσχετα με το συγκεκριμένο forum ή το θέμα που αναρτήθηκε, οι απόπειρες ενσυνείδητου τρολαρίσματος (trolling), καθώς και τα μηνύματα που σχετίζονται με μεθόδους εύκολου «κέρδους».
Επίσης, ως τέτοια μηνύματα μπορούν να θεωρηθούν και όσα δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στη συζήτηση του εκάστοτε θέματος ή αποστέλλονται χωρίς κανένα προφανή λόγο. Επιπλέον, τα άσχετα, γενικόλογα ή παραπλανητικά θέματα συζήτησης θα πρέπει να αποφεύγονται.

4. Ποινικές Ευθύνες
Το μέλος συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του forum για δημοσίευση κειμένου / εικόνας / συνδέσμου με περιεχόμενο που: α) συνιστά ποινικό αδίκημα ή β) παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιαδήποτε εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή νομοθεσία που αφορά ή καλύπτει τις υπηρεσίες του forum. Παράλληλα, το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον διαχειριστή του forum για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού (forum) και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που έχει δημοσιεύσει.

5. Greeklish, γλώσσα και περιεχόμενο μηνύματος
Απαγορεύεται η σύνταξη μηνυμάτων σε Greeklish (ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες) σε οποιοδήποτε σημείο του forum, καθώς και η «σύντομη» γραφή ελληνικών, δηλαδή μισές / κομμένες λέξεις. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πέραν των ελληνικών, εκτός από περιορισμένο τμήμα του μηνύματος ή την αναφορά μεμονωμένων λέξεων ή φράσεων.
Ο τίτλος του μηνύματος θα πρέπει να αποτελεί μία σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου του και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», ώστε να μην παραπλανώνται τα μέλη. Το περιεχόμενο του μηνύματος πρέπει να είναι σαφές και περιεκτικό και, πριν την αποστολή του, να ελέγχεται για παραλείψεις που τυχόν αλλοιώνουν το νόημά του ή το καθιστούν δυσνόητο.

6. Παράνομο λογισμικό / Εξουδετέρωσης προστασίας / Προστατευμένο περιεχόμενο
Απαγορεύονται τα μηνύματα που περιέχουν οτιδήποτε σχετικό με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης προστασίας λογισμικού. Το ίδιο ισχύει και για όσα μηνύματα αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση περιεχόμενου που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και συνδέσμους (links) για ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο.

7. Εξωτερικές πηγές
Σε περίπτωση που ένα μέλος αντιγράψει κάποιο κείμενο ή απόσπασμα κειμένου από άλλη ιστοσελίδα (site) ή από κάποια άλλη έντυπη ή μη πηγή, θα πρέπει να υπάρχει αναφορά και παραπομπή στην αρχική πηγή του κειμένου, στο τέλος του μηνύματος.

8. Μορφοποίηση κειμένου
Απαγορεύεται η υπερβολική χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και μορφοποιήσεων κειμένου (διαφορετικά χρώματα, έντονη ή πλάγια υπογράμμιση, μεγέθη και γραμματοσειρές, κενή γραμμή μετά από κάθε γραμμή κειμένου), πέρα από πολύ μικρό τμήμα του μηνύματος, διότι τα καθιστά δυσανάγνωστα και αισθητικά δυσάρεστα.

9. Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων φυσικών ή νομικών προσώπων
Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων χωρίς την άδειά τους. Στα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, e-mail, κωδικοί κλπ.

10. Τροποποίηση των όρων χρήσης και των κανόνων λειτουργίας του forum
Οι όροι χρήσης και κανόνες λειτουργίας του forum μπορούν να τροποποιηθούν από τον διαχειριστή ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον παραστεί ανάγκη, και ισχύουν για όλα τα μέλη του forum. Η ευθύνη της ενημέρωσης για την αλλαγή ανήκει στο μέλος. Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του forum αποτελεί απόδειξη σιωπηρής αποδοχής των όρων χρήσης και των κανόνων λειτουργίας του.

11. Δικαιώματα του διαχειριστή του forum
Ο διαχειριστής του forum διατηρεί το δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια:
 • Να εποπτεύει, να ελέγχει και να επεξεργάζεται τη λειτουργία του forum
 • Να πραγματοποιεί βελτιώσεις / τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία / λογισμικό που παρέχεται από το forum ανά πάσα στιγμή,
 • Να διορθώνει τις προσβλητικές λέξεις ή να διαγράφει εξ ολοκλήρου τα προσβλητικά ή τα ανάρμοστα μηνύματα,
 • Να αφαιρεί, να μεταφέρει ή να «κλειδώνει» σχόλια σε κάθε περιοχή του forum, που, κατά την κρίση του, δεν συμφωνούν με τους όρους χρήσης και του κανόνες λειτουργίας του forum,
 • Να τροποποιεί τη μορφοποίηση και την ορθογραφία των μηνυμάτων για λόγους καλαισθησίας και αναγνωσιμότητας,
 • Να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας / λογισμικού, να αποκλείει από τη δημοσίευση στο forum και να μετακινεί ή να διαγράφει από αυτό οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή λόγους αναγκαιότητας, εάν δηλαδή το υλικό είναι αντίθετο στους όρους χρήσης και τους κανόνες λειτουργίας του forum και
 • Να προβαίνει στη διακοπή ή στην αναστολή λειτουργίας του forum οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του forum που διατίθεται στα μέλη είναι αυστηρά για προσωπική χρήση. Ο διαχειριστής τoυ forum δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει χωρίς προειδοποίηση σε αλλαγές του forum οποτεδήποτε κριθεί αυτό απαραίτητο.

 • 12. Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης
  Τα μέλη του forum οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.

  Κάθε μέλος του forum έχει τη δυνατότητα «αναφοράς» (report) των δημοσιεύσεων άλλων μελών που παραβαίνουν τους όρους χρήσης, ζητώντας την επέμβαση του διαχειριστή, ο οποίος θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση του.

  Τα μηνύματα των μελών του forum εκφράζουν πάντοτε τις προσωπικές τους απόψεις και μόνον. Για τον λόγο αυτόν παρακαλούνται τα μέλη για την όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους.

  O διαχειριστής του forum σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προσυπογράφει, αποδέχεται, εγκρίνει ή ενστερνίζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις ή σχόλια ή γνώμες. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του forum, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει υλικό που θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσάρεστο, παραπλανητικό, ανακριβές, προσβλητικό, πορνογραφικό ή γενικώς ανάρμοστο.

  Ο διαχειριστής του forum δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις και απόψεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή προσβολή, άμεση ή έμμεση, προκαλείται από τη συμπεριφορά των μελών.

  Ο διαχειριστής του forum δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα ή ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων και σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα μελών και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα μελών στο forum.

  Συνεπώς, τα μέλη του forum, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

  Ο διαχειριστής του forum δεν ευθύνεται, άλλως απαλλάσσεται των ευθυνών του, για οποιαδήποτε ζημία, γενική ή ειδική, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, απορρέουσα από το περιεχόμενο και τη λειτουργία του forum.

  Ο διαχειριστής του forum δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων (sites), στα οποία γίνεται παραπομπή από τα μέλη, των οποίων δεν μπορεί να ελεγχθεί το περιεχόμενο, ούτε για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού.

  13. Πνευματικά Δικαιώματα
  Το forum και η εν γένει λειτουργία του, που περιλαμβάνει – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - κείμενα, περιεχόμενα και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

  Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του forum ή εκπομπή του forum ή άλλη χρήση του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του διαχειριστή. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το forum, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Τα μέλη του forum διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που εκφράζουν με τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύονται στο forum, καθώς και τα άρθρα, σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του forum, της οποίας όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρούν τα μέλη στο forum και δεν μπορούν να αποσύρουν σε καμία περίπτωση.

  Ο διαχειριστής του forum δεν εγγυάται ότι το υλικό που εμφανίζεται και έχει παρασχεθεί από τα μέλη του έχει παρασχεθεί με την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, συνεπώς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.
  Working...
  X